Krištáľ - kremeň drúza

Krištáľ - kremeň drúza

Číra odroda kremeňa – krištáľ skrášli akýkoľvek priestor od obývačky po kanceláriu. O sile a energii krištáľu ste už určite počuli. Je to kameň čakry.

29 € 19 €
Ušetrite až - 34 %
Chcem objednať

100 % bezpečný nákup.

Krištáľ - kremeň drúza
Krištáľ - kremeň drúza
Krištáľ - kremeň drúza

Krásny číry krištáľ pozná každý z nás. Jeho liečivé účinky sú známe od starých dôb. Je to kameň čakry. Nabíja nás neustále novou pozitívnou energiou a ochraňuje nás pred negatívnymi silami. Zároveň redukuje negatívne geopatogénne zóny a zlepšuje celkovo životný priestor v jeho okolí. Je známy najširšími pozitívnymi účinkami z celého spektra kameňov čakry. Keďže ide o prírodný materiál, každý kus je jedinečný. V ponuke máme viaceré kusy, ktoré sa môžu líšiť veľkosťou kryštálov, sfarbením a celkovým rozmerom.

Hodnotenie produktu:

29 € 19 €

Poponáhľajte sa!

Do konca akcie zostáva už len

Vlastnosti produktu

Krištáľ je odroda minerálu Kremeň. Je typický svojim svetlým až bielym sfarbením. Často ho poznáme aj vo forme číreho prevedenia. Na Slovensku sú známe jeho náleziská v okolí Banskej Štiavnice.

Rozmery: približne 7 cm x 7 cm x 5 cm 

Použitie na dekoračné, alebo zberateľské účely

Poteší najmä deti a mladých záujemcov o prírodu

Ide o krásny kus číreho prírodného kameňa

Kúpiť
Nákup 100 % bez rizika
29 € 19 €

KAMENE-mineraly.sk

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky ( ďalej už len „VOP“) platia výhradne pre nákup v internetovom obchode (ďalej už len „e-shop“) prevádzkovateľa, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom, ktorej je kúpa a predaj tovaru na tejto internetovej stránke, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ.

1.1 Prevádzkovateľ a zákazník

PREVÁDZKOVATEĽ:

TAMESIS s. r. o.
Dolná Resla 9, Banská Štiavnica, 96901
IČO: 48226921
DIČ: 2120105361
Neplatca DPH
info@tamesis.sk

ZÁKAZNÍK:

Je fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej už len „kupujúci“), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu, e-mailom alebo telefonický a nakupuje tovar pre osobnú potrebu t.j. pri uzatvorení kúpnej zmluvy kupujúci nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.2 Kúpna zmluva

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je vymedzený príslušnými právnymi predpismi t.j. povinnosť predávajúceho tovar kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú sumu.

1.3 Elektronická objednávka

Elektronická objednávka je elektronický formulár, ktorý je odoslaný kupujúcemu na e-mail. Obsahuje fakturačné údaje e-shopu, informácie o kupujúcom, objednaný tovar, kúpnu cenu, náklady na dopravu tovaru, spôsob doručenia, poštovné a iné náklady a poplatky, ktorá je spracovaná systémom e-shopu ( ďalej už len „objednávka“).

Cena

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

1.4 Tovar

Tovarom sú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho, ktoré slúžia výlučne pre nákup kupujúcim.

Za prevzatý tovar sa považuje okamih, kedy kupujúci alebo ním zverená tretia osoba okrem doručovateľa prevezme tovar a potvrdí to svojim podpisom.

To najdôležitejšie z VOP:


Peniaze vám prídu na účet do 14 dní od vrátenia tovaru.
Doba doručenia 2-10 dní.
Reklamácie a tovar, ktorý nie je skladom, vybavujeme do 30 dní.
Keď svoju objednávku nevyzdvihnete, naše náklady si budeme vymáhať zmysle zákona.

1.5 Osobný odber

Súčasťou e-shopu je možnosť využiť osobný odber. Objednávku je možné vyzdvihnúť aj v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. Objednávku je možné vyzdvihnúť po telefonickej dohode, alebo po prijatí správy, že tovar máte pripravený.

Osobný odber: po dohode mesto Banská Štiavnica

OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY, STORNO OBJEDNÁVKY

2.1 Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy ( „zmluva uzatvorená na diaľku“ podľa zákona č. 102/2014 z.z. ods. 1, § 2,) a samotná kúpna zmluva, ktorá je uzatvorená záväzným súhlasom kupujúceho i záväzným potvrdením predávajúceho na základe zásielkového predaja. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2.2 Podmienkou platnej objednávky sú pravdivé a úplne údaje vyplnené pri registrácii. Postupnosť objednávok predávajúci vybavuje podľa poradia prijatia. Objednávky podané prostredníctvom e-shopu sa považujú za záväzne. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom, a týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. S týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom sa kupujúci dostatočným spôsobom pri samotnom uskutočnení objednávky upozorní a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Predávajúci kúpnu zmluvu vystavuje výhradne v slovenskom jazyku.

2.3 Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy pre kupujúceho. Každá objednávka je potvrdená predávajúcim e-mailovou formou, ktorá je zaslaná na uvedený e-mail kupujúcim.

2.4 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

2.5 Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 30 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

2.6 Predávajúci má právo odoprieť odoslanie objednávky, ak kupujúci predávajúcemu včas neuhradí kúpnu cenu, poštovné, náklady spojené s objednávkou. Taktiež má právo predávajúci odoprieť, neprijať objednávku, ak kupujúci už v minulosti objednal tovar a neprevzal ho ( v tomto prípade len ak sa nedohodnú na platbu vopred).

2.7 STORNO OBJEDNÁVKY

Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku, telefonicky, alebo e-mailom

Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude telefonicky, alebo emailom kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 14 pracovných dní, ak sa nedohodnú inak.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 zákona, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia reklamačného formulára vrátiť spotrebiteľovi sumu za vrátený tovar.

Ak nastane odstúpenie od zmluvy kupujúci je povinný:

vrátiť tovar v nepoškodenom a pôvodnom obale;
nepoužitý, nepoškodený a s visačkami;
súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia faktúry;
priložený vypísaný sprievodný list, alebo prípadne reklamačný formulár;
tovar je potrebné poslať na našu adresu, uvedenú v kontaktoch;
odporúčame ho poistiť v prípade straty zásielky.
Náklady spojené s odstúpením od zmluvy znáša zákazník.

Peniaze za tovar vraciame iba bankovým prevodom.

Zásielky poslané na DOBIERKU neprevezmeme! Tým sa Vám zásielka vráti späť a Vám vzniknú ďalšie náklady.

Pri splnení vyššie uvedených podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy Vám vrátenú sumu zašleme na uvedený účet.

V prípade, že vyššie uvedené podmienky Vami neboli splnené, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Tovar, prefotenú faktúru, vypísaný sprievodný list, alebo reklamačný formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorý si môžete vytlačiť a vypísať je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú v kontaktoch:

3.1 VÝMENA TOVARU

Pri výmene tovaru postupujte nasledovne: vypíšte vašu požiadavku na papier, alebo použite REKLAMAČNÝ FORMULÁR, ktorý si môžete vytlačiť a vypísať (alebo nám zavolajte), priložte prefotenú faktúru a odošlite to s tovarom, odporúčame poslať to ako doporučený list na adresu uvedenú v kontaktoch:

Výmenu tovaru je možne uskutočniť do 14 dní od prevzatia. Pri výmene je potrebné tovar poslať v pôvodnom obale, nepoškodený, s visačkami a dobre zabalený, aby nedošlo k poškodeniu.

Doba spracovania výmeny je do 14 pracovných dní od prevzatia Vašej zásielky. Výmena bude zaslaná dobierkou na Vašu adresu. Náklady prepravu hradí kupujúci.

DODACIE PODMIENKY

Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom spoločnosti, ktorú si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky.

Dodanie tovaru:

Vzhľadom na široké spektrum veľkostí, rôznorodnosti tovaru a jeho cenám je dodacia doba maximálne do 14 pracovných dní.
Ak je tovar skladom, je expedovaný v čo najkratšom čase - do 3 dní ho doručíme. Tovar ponúkame a predávame pod našimi obchodnými menami. Pre odlíšenie od konkurencie. 
Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe dokumentáciu tovaru, faktúru. Náklady na dopravu znáša kupujúci. Kupujúci je povinný do 3 dní od prevzatia balíka skontrolovať objednaný tovar, či obsahuje všetky potrebné súčiastky, časti a diely, taktiež či obsahuje slovenský manuál, faktúru, záručný list. Ak niečo chýba v balíku (ako napr: potrebný diel, časť, faktúra, slovenský manuál, záručný list atď...), prípadne tovar sa poškodil, je kupujúci povinný do troch dní od prevzatia tovaru informovať - sms správou, emailom predávajúceho ohľadom nekompletného dodania tovaru (ako napr: potrebný diel, časť, faktúra, slovenský manuál, záručný list atd..) , po 3 dňoch od prevzatia tovaru nie je oprávnený a nemusí predávajúci kupujúcemu poslať chýbajúcu časť tovaru(ako napr: potrebný diel, časť, faktúra, slovenský manuál, záručný list atď...). Pred doručením dostane objednávajúci SMS na uvedené telefónne číslo o doručovaní zásielky na adresu kuriérom DHL

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 DOBIERKA

Objednaný tovar zaplatíte kuriérovi v hotovosti pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu až pri prevzatí balíka. Pozor, ak OBJEDNÁM tak aj PREVEZMEM, ak sa tak nestane budeme postupovať zmysle zákona . Na dobierku posielame len v rámci Slovenskej Republiky.

Pri neprevzatí dobierky si predávajúci vyhradzuje právo vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady poštovného a dopravy na jeho objednávku.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

6.1 PREDÁVAJÚCI

Predávajúci zodpovedá za vady pri prevzatí tovaru kupujúcim.

6.2 ZÁRUČNÁ DOBA

Záruka na tovar v našom e-shope je poskytovaná na 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Každý tovar je pred odoslaním kontrolovaný.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené nešetrným používaním,
b) nesprávnym použitím výrobku,
c) prirodzeným opotrebením,
d) nesprávnym ošetrovaním.

6.3 AK IDE O VADU, KTORÚ NEMOŽNO ODSTRÁNIŤ

Chyba, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať;

6.4 PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený; pokiaľ sa nejedná o mechanické poškodenie.

6.5 PREKROČENIE ZÁRUČNEJ DOBY

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.

REKLAMÁCIA, REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1 UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v mieste sídla predávajúceho alebo poslať na našu adresu. Pri reklamácií je kupujúci povinný napísať nám na papier popis vady, alebo vyplniť reklamačný formulár, priložiť prefotenú faktúru, pričom je povinný dodať tovar so všetkým príslušenstvom zabalený v obale.

Reklamácie neposielať na dobierku, pretože ich neprevezmeme a zbytočne Vám vzniknú ďalšie náklady.

Najjednoduchší spôsob uplatnenia reklamácie je postupovať podľa našich pokynov.

Hneď, ako zistíte chybu na tovare, s popisom vady, prípadne s vypísaným reklamačným formulárom a prefotenou faktúrou odošlite na adresu uvedenú v kontaktoch:

- K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený všetkých nečistôt;
- Priložte kópiu dokladu o kúpe (faktúra);
- Ďalej priložte presnú definíciu vady, poškodenia a miesto, ak sa dá, označte;
- V prípade, že reklamáciu uznáme, uveďte aj vaše číslo účtu, kde peniaze vrátime, prípadne nás upozornite, že máte záujem o ten istý tovar /v prípade, že bude ešte dostupný/;
- Poprosíme udávať aj vaše číslo telefónu, email, aby sme mohli reklamáciu expresne vybaviť a podať vám o nej informácie;
- Zákazník je vždy informovaný max. do 30 pracovných dní , od dodania reklamácie emailom.

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený v našom e-shope s doloženou faktúrou. Bez faktúry nie je možné uskutočniť reklamáciu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, ak k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, v dôsledku bežného opotrebenia veci, využívaním tovaru v nevhodných podmienkach.

7.2 REKLAMÁCIA SA NEVZŤAHUJE AK:

a) vady zapríčinené nešetrným používaním,
b) nesprávnym použitím výrobku,
c) prirodzeným opotrebením,
d) nesprávnym ošetrovaním.

NEPREVZATIE ZÁSIELKY

Stornovanie objednávky môže zákazník realizovať emailom, alebo telefonicky.

MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov.

Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru, Telefón: 048/412 49 69, Fax: 048/4124 693.

Odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu nadobúdajú tieto VOP účinnosť voči kupujúcemu.

TAMESIS, s. r. o.

V Banskej Štiavnici, dňa 1.7.2022

Platba

Platba možná prostredníctvom bankového prevodu, alebo na dobierku.

Platba za tovar

Doprava

Doprava možná prostredníctvom pošty, poštového kuriéra, alebo osobným prevzatím. Pri nákupe nad 50 € doprava zadarmo

Doprava

Hubert M. - Michalovce

Prezerá tento produkt

Roman U. - Levice

Prezerá tento produkt

Agáta Č. - Spišská Nová Ves

Prezerá tento produkt

Richard A. - Sobrance

Prezerá tento produkt

Alica M. - Nitra

Prezerá tento produkt